Новини ННІ Інформаційних технологій
Новини Наука Співпраця

Х ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ /ТЕБ-2020»

В нашому навчальному закладі 20-29 жовтня 2020 р. проходила ювілейна Х Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку / ТЕБ-2020» присвячена 100-річчю навчальному закладу, за підсумками роботи якої 3 листопада кафедрою товарознавства та техногенно-екологічної безпеки ННІ інформаційних технологій було організовано і проведено круглий стіл із застосуванням  BigBlueButton org.nusta.edu.ua.
Основними напрямами роботи конференції стали:
– Техногенно-екологічна безпека як невід’ємна складова сталого розвитку
регіонів України.
– Проблеми якості та безпечності продукції/послуг в умовах євроінтеграції.
– Економічний та організаційно-правовий механізми управління
природокористуванням та охороною НПС.
– Науково-практична діяльність в галузі охорони НПС.
– Формування екологічного світогляду та культури безпеки як чинник соціально-економічного розвитку країни.
В роботі «ТЕБ–2020» взяли участь 100 учасників із 27 ЗВО та установ, зокрема:
–    ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку» Національної академії наук України;
–    ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»;
–    ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет»;
–    Державний університет інфраструктури та технологій;
–    ЗВО Міністерства фінансів України «Державний податковий університет»;
–    Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України;
–    Ірпінський державний коледж економіки та права;
–    Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
–    Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського;
–    Луцький національний технічний університет;
–    Львівський державний університет безпеки життєдіяльності;
–    Маріупольський державний університет;
–    Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Київської області;
–    Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного;
–    Національний авіаційний університет;
–    Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
–    Національний університет біоресурсів та природокористування України;
–    Національний університет водного господарства та природокористування;
–    Національний університет харчових технологій;
–    Одеська державна академія будівництва та архітектури;
–    Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського;
–    ТОВ «Технічний університет «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА»»;
–    Хмельницький національний університет;
–    Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія;
–    ВСП Київський фаховий коледж міського господарства Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського;
–    ВСП «Коломийський економіко-правовий коледж Київського національного торговельно-економічного університету».
Колектив кафедри щиро дякує оргкомітету «ТЕБ-2020» та сподівається на подальшу плідну співпрацю у організації та проведенні наукових комунікативних заходів різного рівня.