Новини ННІ Інформаційних технологій
Новини Студенти Співпраця Навчання

ПЕРЕМОГА У МІЖНАРОДНОМУ КОНКУРСІ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

    Вже четвертий рік поспіль на базі Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського проходить Міжнародний конкурс студентських наукових
робіт.
    Співорганізаторами Конкурсу є закордонні навчальні заклади: Університет Матея
Бела (Словаччина), Інститут технологій і бізнесу (Чехія), Вища школа європейських і
регіональних досліджень (Чехія), Барановицький державний університет (Білорусь),
Євразійський університет імені Л.Н. Гумільова (Казахстан), Карагандинський державний
індустріальний університет (Казахстан), Алітус Коледж Університету прикладних наук
(Литва), Люблінська політехніка (Польща), Вроцлавський економічний університет
(Польща).
    Метою конкурсу є активізація процесів інтеграції України в європейський освітньо-
науковий простір, розширення міжнародних зв’язків, стимулювання інноваційної
діяльності студентів, оволодіння ними сучасними технологіями, створення умов для
формування інтелектуального потенціалу талановитої молоді тощо.
    Конкурс проводиться за наступними спеціальностями: 073 «Менеджмент»; 076
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; 051 «Економіка»; 141
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»; 101 «Екологія»; 274
«Автомобільний транспорт»; 275 «Транспортні технології»; 015 «Професійна освіта (за
спеціалізаціями)»; 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»; – 035
«Філологія»; 263 «Цивільна безпека».
    Конкурс проводився у два тури: перший – у квітні 2021 року; другий – у травні-
червні 2021 року у КрНУ.
    Текст роботи і супровідні документи подавалися національною та англійською
мовами. Участь у підсумковій конференції передбачав виступ з доповіддю і відповідною
презентацією лише англійською мовою.
    Від Університету ДФС України у Міжнародному конкурсі студентських наукових
робіт з спеціальності 051 «Економіка» взяла студентка групи ТЕБ-20-1 Черевична
Анастасія (ННІ інформаційних технологій), яка за рішенням конкурсної комісії посіла
почесне ІІ місце. Науковий керівник: завідувач кафедри товарознавства та ТЕБ, к.т.н.,
доцент Авраменко Наталія Леонідівна.
    В цілому у конкурсі зі спеціальності 051 «Економіка» взяли участь близько 100
юних науковців, зокрема із 14 іноземних ЗВО.
    Вітаємо Анастасію з перемогою і бажаємо подальших наукових здобутків!!!

Автор: Н. Авраменко