Кафедра інтелектуальних управляючих та обчислювальних систем

  • /
  • /
Про кафедру
Викладачі
Гарант ОП
Документи
Контакти
Запрошуємо на навчання!
Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнями бакалавр та магістр
1
12 «Інформаційні технології»
Галузь знань
2
122 «Комп'ютерні науки»
Спеціальність
3
Бакалавр: Інформаційні управляючі системи і технології (за галузями);
Магістр: Інформаційні управляючі системи і технології в економіці.
Освітньо-професійна програма
Переваги освітньо-професійної програми
В сучасних умовах глобалізації економіки, високої динамічності економічного середовища та ринкових умов, формування інформаційного суспільства, необхідність у фахівцях, що вміють аналізувати, прогнозувати, приймати за цих умов ефективні управлінські рішення різко зростає.
Мета освітньої програми
Здійснити підготовку компетентного конкурентоспроможного фахівця у галузі інформаційних технологій, який володіє глибокими знаннями, а також загальними і фаховими компетентностями з комп'ютерних наук, є здатним застосувати математичні основи, алгоритмічні принципи в моделюванні, проектуванні, розробці та супроводі інформаційних систем і технологій та здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу та обробки даних в організаційних, технічних, природничих та соціально-економічних системах.
Навчання
Кафедра інтелектуальних управляючих та обчислювальних систем (ІУОС) створена 1.09.2003 року. Кафедра є структурним підрозділом Науково-навчального інституту інформаційних технологій та менеджменту, яка забезпечує проведення освітньої діяльності за 47 навчальними дисциплінами для студентів денної і заочної форм навчання першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітніх рівнів спеціальності 122 «Комп'ютерні науки».

Освітньо-професійні програми:
Бакалавр: Інформаційні управляючі системи і технології (за галузями);
Магістр: Інформаційні управляючі системи і технології в економіці.

На базі кафедри ІУОС у навчальний процес впроваджується дві освітні міжнародні програми: Cisco Networking Academy та Oracle Academy, що значно розширює навчальні можливості для студентів та викладачів. Викладачі кафедри мають статус інструкторів даних програм та право вручати сертифікати студентам, які успішно завершили спеціалізовані курси і підтвердити свої знання на іспитах.

Науково-дослідна діяльність кафедри здійснюється у напрямах: теоретико-методологічні основи комп'ютерних баз знань в економіці; методологія та технології моделювання бізнес-процесів в інформаційних управляючих системах; технології інтелектуального аналізу даних; засоби та технології кібербезпеки; методології та технології баз даних та знань; UML – методології та технології проектування інформаційних систем.
Освітньо-професійна програма
передбачає вивчення таких дисциплін:
1. Автоматизація роботи в органах фінансової системи
2. Алгоритмізація та програмування
3. Аналіз і прогнозування бізнес-процесів об'єктів управління ІУС
4. Аналіз та синтез архітектури ІУС
5. Безпека інформаційних ресурсів у фінансових установах
6. Веб-технології та Веб-дизайн
7. Веб-програмування
8. Дискретна математика
9. Дискретні структури
10. Дослідження операцій
11. Експертні системи
12. Електроніка та електротехніка
13. Імітаційне моделювання експериментів
14. Інноваційний менеджмент
15. Інтелектуальний аналіз даних
16. Інформаційно-аналітичні технології в податкових і митних органах
17. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень
18. Комп'ютерна графіка
19. Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів
20. Комп'ютерні мережі
21. Крос-платформне програмування
22. Математичні методи оптимізації
23. Методи та системи штучного інтелекту
24. Методологія наукових досліджень в галузі
25. Моделі та методи забезпечення якості ІУС
26. Методи і моделі проектування ІУС
27. Моделювання бізнес-процесів в інформаційних
28. Моделювання систем
29. Моделювання та оптимізація ІУС
30. Мультисервісні технології інформаційних систем
31. Об'єктно-орієнтоване програмування
32. Оброблення надвеликих даних
33. Операційні системи
34. Організація баз даних і знань
35. Програмування мобільних пристроїв
36. Проектування інформацій них систем
37. Системна інтеграція інформаційних управлінських технологій
38. Системний аналіз
39. Теорія алгоритмів
40. Теорія ризиків
41. Теорія прийняття рішень
42. Технології захисту інформації
43. Технології комп'ютерного проектування
44. Технології розподілених систем та паралельних обчислень
45. Технології сховищ даних та знань
46. Технологія створення програмних продуктів
47. Технологія створення програмних та інтелектуальних систем
48. Управління ІТ-проектами
49. Фізика
50. Чисельні методи
51. Хмарні технології для розподілення обчислень та обробки даних
52. Штучні нейронні мережі в комерції та бізнесі
Сфери професійної діяльності наших випускників:
ОПП «Інформаційні управляючі системи і технології (за галузями)»
Згідно класифікатора професій ДК 003:2010:
213. Фахівець в галузі обчислень (комп'ютеризації);
2131. Фахівець в галузі обчислювальних систем;
2131.2. Розробники обчислювальних систем (інженер баз даних, інженер-програміст, менеджер баз даних, інженер-тестувальник, прикладний програміст, інженер з е-банкінгу, інженер з е-комерції, менеджер з е-банкінгу, менеджер з е-комерції, інженер з захисту інформації, менеджер з захисту інформації, інженер баз знань, менеджер баз знань);
2132. Фахівці в галузі програмування;
2132.2. Розробники комп'ютерних програм (інженер-конструктор ІТ-систем, менеджер ІТ-проектів,
інженер-конструктор БД, інженер-конструктор БЗ).

Контактна інформація:
e-mail: 34.02@nusta.edu.ua,
Адреса: 08201, Київська обл., м. Ірпінь,
вул. Університетська, 31,
ауд. В403, Кафедра інтелектуальних управляючих та обчислювальних систем
Посада: завідувач кафедри
Федотова-Півень Ірина Миколаївна
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
Детальніше ›
Посада: професор кафедри
Постіл Степан Дмитрович
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: старший науковий співробітник
Детальніше ›
Посада: доцент кафедри
Редич Олександр Володимирович
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Детальніше ›
Посада: доцент кафедри,
заступник директора ННІІТ
Погореловська Ірина Дем'янівна
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Детальніше ›
Посада: доцент кафедри
Ратушняк Тетяна Володимирівна
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент
Детальніше ›
Посада: доцент кафедри
Антонюк Анатолій Олександрович
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент

Детальніше ›
Посада: доцент кафедри
Кузнєцов Микола Іванович
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: старший науковий співробітник

Детальніше ›
Посада: старший викладач
Кожевніков Іван Григорович
Детальніше ›
Посада: завідувач навчальної лабораторії
Суховецька Людмила Петрівна
Детальніше ›
Провідний фахівець
Омельчук Антон Анатолійович
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Постіл Степан Дмитрович
Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: старший науковий співробітник

Посада: доцент, заступник завідувача кафедри з наукової роботи

Сфера наукових інтересів: чисельне рішення задач математичної фізики; бази даних; міждисциплінарне інформаційне моделювання з використанням CASE-засобів.

Дисципліни: CASEтехнології; Організація баз даних і знань; Моделювання бізнес процесів в інформаційних управляючих ситемах

Профіль на Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=IgGKrKYAAAAJ&hl=ru&authuser=1

Посилання на профіль ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5941-9891

Контакти: тел. 63161, каб.403, 14-14, e-mail: sdp_irp@ukr.net

Редич Олександр Володимирович
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент

Сфера наукових інтересів: інтелектуальних аналіз даних; моделювання економічних процесів; штучний інтелект

Дисципліни: Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень; Штучні нейронні мережі в комерції та бізнесі; Комп'ютерні мережі; Методи і засоби подання знань;

Профіль на Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=O3F14jIAAAAJ&hl=ru&authuser=1

Посилання на профіль ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6183-5517

Контакти: тел. 63161, каб.403, вн.13-55, 14-14, E-mail: redich2@gmail.com
Погорєловська Ірина Дем'янівна
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: заступник директора Навчально-наукового інституту інформаційних технологій та менеджменту, професор

Сфера наукових інтересів:

Дисципліни: Інноваційний менеджмент; Математичні методи оптимізації;

Профіль на Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=KJCf4QoAAAAJ&hl=ru&authuser=1

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5026-7131

Email: eclat.pi@gmail.com
Антонюк Анатолій Олександрович
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: професор

Сфера наукових інтересів: теоретичні проблеми захисту інформації; математичне моделювання; чисельні методи

Дисципліни: Технології захисту інформації; Моделювання систем; Чисельні методи; Фізика

Профіль на Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=VcAID4sAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3255-9664

Контакти: тел. 63161, каб. 403, 14-14, e-mail: tolik__@ukr.net
Ратушняк Тетяна Володимирівна
Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.02.04 –механіка деформівного твердого тіла «Поширення магнітопружних хвиль зсуву в регулярно-шаруватих магнітострикційних середовищах»

Сфера наукових інтересів: дослідження магнітопружних хвиль зсуву, дослідження якості життя, технології цифрового дизайну.

Наукові видання та методичні матеріали (книги, монографії, посібники тощо): Рятушняк Тетяна Володимірівна

Наукова діяльність: автор понад 40 наукових праць; автор 4 навчально-методичних праць; учасник більше 10-х міжнародних науково-практичних конференцій.

Навчальні дисципліни, що викладає: «Сучасні інформаційні технології», «Економічна інформатика», «Інформатика», «Інформаційні технології в науковій діяльності», «Інформаційні системи і технології в юридичній практиці».

Профіль викладача у Google Академії:

https://scholar.google.com/citations?user=Xr8SeKYAAAAJ&hl=en

Реєстраційний номер ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9353-4268

Контакти: офіс B-415, тел.: вн.: 15-13, e-mail: ratush_tanya@ukr.net
Суховецька Людмила Петрівна
Посада: провідний фахівець

Сфера наукових інтересів: комп'ютерні мережі; організація баз даних і знань

Контакти: тел. 63161, каб.403, 14-14, e-mail: suhluda1974@gmail.com
Кузнєцов Микола Іванович
Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: старший науковий співробітник

Посада: доцент

Сфера наукових інтересів:

Дисципліни: Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів; Методи та системи штучного інтелекту; Веб-технології та веб-дизайн; Системна інтеграція інформаційних управлінських технологій

Профіль на Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=8s4bHZYAAAAJ&hl=ru&authuser=1

Посилання на профіль ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9788-0769

Контакти: тел. 63161, каб.403, 14-14, e-mail: orelskiy@ukr.net
Кожевніков Іван Григорович
Посада: старший викладач

Сфера наукових інтересів:

Дисципліни: Об'єктно-орієнтовне програмування; Дискретна математика; Алгоритмізація та програмування

Профіль на Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=2Z90tagAAAAJ&hl=ru&authuser=1

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7412-364X

Email: ivan.radamaerl@gmail.com
Федотова-Півень Ірина Миколаївна
Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: завідувач кафедри ІУОС

Стаж науково-педагогічної діяльності близько 16 років. У 2004 році закінчила Черкаський державний технологічний університет, спеціальність – "Програмне забезпечення автоматизованих систем", здобула кваліфікацію інженер-програміст (диплом ДСК № 056076).

Кандидат технічних наук з 2012 року. Дисертацію захистила 12 квітня 2012 року в спеціалізованій вченій раді К 73.052.01 при Черкаському державному технологічному університеті за спеціальністю 05.13.05 – комп'ютерні системи та компоненти (диплом ДК № 009063). Тема дисертації: «Метод підвищення швидкодії арифметичних пристроїв на основі суміщеного виконання операцій».

В 2015 році отримала вчене звання доцента кафедри інформаційної безпеки та комп'ютерної інженерії. Атестат доцента 12 ДЦ № 043561 від 30.06.2015р.

Публікації: близько 60 наукових, науково-практичних та навчально-методичних публікацій.

Основний напрям наукових досліджень: Методологія синтезу гібридних криптографічних систем захисту інформації з заданими характеристиками на основі строгого лавинного критерію.
Приймала участь у науково-дослідній роботі за темами: «Розробка та дослідження нових методів протидії комп'ютерній лінгвістичній стеганографії на основі використання семантичного аналізу та модифікації тексту», «Синтез операцій криптографічного перетворення з заданими характеристиками», «Розробка методів та засобів оцінки ефективності соціоінжинірингу».
Гарант освітньої програми (бакалавр)
Федотова-Півень Ірина Миколаївна
Посада: завідувач кафедри
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
+38 (04597) 67-905
34.02@nusta.edu.ua
+380975763521
м. Ірпінь, Київська обл.,
вул. Університетська, 31,
Університет ДФС України, 08201
корпус В (каб. 403)